Bramy i furtki ogrodowe

W każdym ogrodzeniu powinna znajdować się furtka. Z reguły jest też konieczna brama wjazdowa. Zwykle wykonujemy furtkę i bramę z tego samego materiału, co ogrodzenie. Handel oferuje furtki i bramy wraz z gotowymi innymi elementami ogrodzenia. Najlepiej, gdy wysokość bramy i furtki jest taka sama, jak wysokość ogrodzenia. Stosując odpowiednio masywne słupki (filary), podkreśla się wjazd i wejście, zapewniając jednocześnie odpowiednią stabilność furtki i bramy. Nie należy jednak przesadzać i np. zamiast furtki budować bramę parkową. Furtki powinny zapewniać swobodne przejście. Szerokość furtki (szerokość przejścia) nie powinna być mniejsza niż 1 m. Jeżeli nie przewidujemy dodatkowego wjazdu, szerokość furtki zwiększamy do 1,15 lub 1,25 m. Szerokość bramy zależy od wymiarów pojazdów, które będą wjeżdżały do ogrodu. Do dajemy przy tym po obydwu stronach "odstępy bezpieczeństwa". Szerokość takowego wjazdu na posesję nie powinna być mniejsza niż 2,50 m; ale nie musi też być większa od 2,80-3,00 m.

Witaj

Partnerzy